Resursenheterna i Uppsala kommun

Resursenheterna är centrala särskilda undervisningsgrupper i den kommunala grundskolan i Uppsala kommun.

Resursenheterna erbjuder särskilt stöd för elever i kommunala grundskolor som av olika anledningar behöver få sin undervisning utanför hemskolan. Det är hemskolans rektor som ansöker om plats och ansvarar för placeringen. 

Resursenheternas målsättning är att varje elev ska uppnå skolans kunskapskrav samt att de ska utvecklas utifrån sina förutsättningar och så snart som möjligt återgå till hemskolan.

Ansökan sker en gång per år med sista datum den 1:a mars. Ansökan kan även ske löpande under året och placering kan erbjudas i mån av plats.

Resursenheternas verksamheter:

  • Pilskolan                                
  • Videskolan                      
  • Oxelskolan resursenhet
  • LMH Tallskolan resursenhet                                       
  • LMH Stacken resursenhet                   

För mer information kontakta respektive enhet alternativt Karen Natvig områdeschef kommunala grundskolan.

Uppdaterad: