Oxelskolans resursenhet

Oxelskolans resursenhet har plats för åtta elever i åk 7-9. Vi arbetar på uppdrag av elevens hemskola och i enlighet med grundskolans läroplan och ämnesplaner. Våra elever har av olika skäl haft svårigheter att finna sig tillrätta i den större skolenheten.

I Oxelskolan sker arbetet i små undervisningsgrupper eller enskilt ibland.  Eleverna får mycket vuxenstöd och arbetar i korta anpassade lektionspass. Ett schema med fast struktur skapar trygghet hos eleverna. 

Elevernas sociala färdigheter tränas i det dagliga arbetet genom närhet till tydliga vuxna som stöttar det konstruktiva och stoppar det destruktiva beteendet.

Oxelskolans fasta lärargrupp består av fem lärare. Därutöver finns en psykolog på plats en dag i veckan liksom en bildlärare och en musiklärare.

Oxelskolans resursenhet är mycket naturskönt belägen vid Dalbyvikens strand strax intill Dalby kyrka. Närheten till naturen är en möjlighet som utnyttjas i skolarbetet. Skolan har en egen motorbåt att tillgå under sommarhalvåret. 

Struktur, respekt, flexibilitet och omsorg är viktiga ledord i Oxelskolans förhållningssätt.

2 november 2015