Oxelskolans resursenhet

Oxelskolans resursenhet har plats för åtta elever i åk 6-9. Vi arbetar på uppdrag av elevens hemskola och i enlighet med grundskolans läroplan och ämnesplaner. Våra elever har av olika skäl haft svårigheter att finna sig tillrätta i den större skolenheten. I vårt uppdrag ingår även att ta emot en elev i behov av akut placering.

Oxelskolan är en kommunal resursenhet med plats för åtta elever (åk 6-9) samt med en plats för akutplacerade elever. Skolan tar emot elever som behöver placeras i en särskild undervisningsgrupp utanför sin hemskola, samt elever som akut behöver placeras på annan plats än sin hemskola under en fyraveckors-period.

Den totala personalstyrkan är ca. sex helårstjänster inklusive enhetschef, psykolog samt administratör.

Eleverna som kommer till resursenheten har ofta en problemfylld skolhistoria och är i stort behov av stöd i skolan både socialt och kunskapsmässigt. Undervisningen sker främst i mindre grupper men kan också ske enskilt del av tiden. I mötet med eleverna är ett lågeffektivt förhållningssätt viktigt. Ett centralt mål är att åstadkomma en känsla av sammanhang, så att eleverna kan återfå känslan av en fungerande skolvardag och ökad måluppfyllelse. Strävan är att eleverna så snart som möjligt ska kunna återgå helt eller delvis till sina hemskolor.

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Oxelskolans resursenhet